Brick spol. s r.o.
Nepomucká 208,
326 00 Plzeň-Černice
Tel.: +420 377 457 254-5
Fax: +420 377 457 256
E-mail: info@licovecihly.cz

Stavební technik:
tel.: 777 738 898


Podmínky ochrany osobních údajů

Nakládání s cookies

 

Google+

zimní akce

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Volejte 777 738 896
Nebo nás kontaktujte přes

Kontaktní formulář

POJIŠTĚNÍ, ZÁRUKY, CERTIFIKACE


Společnost BRICK usiluje o to, aby ve vztahu ke svým zákazníkům a ve vztahu ke státní správě měla zajištěné veškeré předepsané legislativní nařízení. Máme zajištěné a absolovované potřebné školení, technické, prohlídky, atestace, pojištění, lékařské prohlídky, kurzy a pod. Všechny doklady, o jejichž potřebnosti nemají konkurenční společnosti mnohdy ani tušení, máme aktuální a platné. Vzhledem k jejich časté aktualizaci nemusí být vždy uvedeno aktuální provedení na www.

Pojištění

Společnost BRICK, jako zhotovitel montážních prací, je dlouhodobě řádně pojištěna u pojišťovny Kooperativa
s dostatečným pojistným plněním, a to až do výše 15.000.000 Kč. Toto pojištění se vztahuje také na dopravovaný materiál, pokud zajišťuje dopravu společnost BRICK.

Dokument ke stažení ZDEBOZP, požární a hygienické předpisy

Pracovníci zhotovitele/dodavatele jsou řádně proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP, požárními i hygienickými. Podmínky pro dodržování BOZP na stavbách a dodržování ostatních předpisů je zakotveno v případných externích smlouvách a jsou společností BRICK od svých subdodavatelů vyžadovány.

Dokument ke stažení ZDECertifikace

Ke všem materiálům, které jsou součástí montáže a Smlovy o dílo předkládáme zákazníkům certifikáty nebo prohlášení o vlastnostech k jednotlivým materiálům:

•    lícové cihly – CE  Dokumenty ke stažení ZDE
•    obkladové pásky – STO  Dokument ke stažení ZDE
•    maltové směsi – CE, STO, technické listy  Dokument ke stažení ZDE 
     Technický list BM LH
  Technický list BM SH
•    překlady z lícových cihel – statické výpočty autorizovaného statika  Dokument ke stažení ZDE
•    kotvení – CE  Dokument ke stažení ZDE
•    STO zateplovací systém s cihelným obkladovým páskem  Dokument ke stažení ZDE
•    CERTIFIKÁT zateplovací systém s cihelným obkladovým páskem  Dokument ke stažení ZDE
•    Prodloužení doby platnosti - STO  Dokument ke stažení ZDE
•    Prohlášení o shodě pásky 2020  Dokument ke stažení ZDECertifikátů je vzhledem k množství dodavatelů a používaných material velké množství a není možné je všechny aktuálně vystavit na těchto www. Jednotlivé certifikáty nebo jiné doklady jsou součástí Předávacího protokolu sepsaného po ukončení montáže a který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

VYBRANÉ CERTIFIKÁTY K DODÁVANÝM MATERIÁLŮM OD DODAVATELŮ