Brick spol. s r.o.
Nepomucká 208,
326 00 Plzeň-Černice
Tel.: +420 377 457 254-5
Fax: +420 377 457 256
E-mail: info@licovecihly.cz

Stavební technik:
tel.: 777 738 898


Podmínky ochrany osobních údajů

Nakládání s cookies

 

Google+

zimní akce

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Volejte 777 738 896
Nebo nás kontaktujte přes

Kontaktní formulář

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY


Rizika neodborné montáže

Výsledný efekt stavby pro budoucího uživatele je dán nejen přesným dodržením technologických postupů, ale
i pečlivostí, odpovědností a získanými zkušenostmi. Je třeba si uvědomit, že křivé spáry nebo nevhodné pokládání jednotlivých vrstev z palet, a tím vzniklé nechtěné obrazce už ničím neopravíte. Nechceme zbytečně strašit naše zákazníky ani tvrdit, že jsme jediní kdo této práci rozumí, ale svoje zdraví nebo auto svěřujete také pouze do péče odborníků, a nový IPhone nebo vysněnou dovolenou si kupujete u specialisty a ne na asijském trhu. A i když je zednické řemeslo v Čechách dlouhodobě a bohužel leckdy oprávněně podceňováno, specializovanou činnost by měli vykonávat specialisté. Obecně se při montáži lícových cihel a obkladových pásků setkáváme především s těmito chybami:
-    odpadávající cihelné pásky při nedodržení technologie lepení
-    při špatném rozměření vzniklé dořezávky, kvantlíky, nenavazující spáry
-    barevné rozdíly spáry po vyspárování
-    praskliny překladů, zejména delších, kdy se nepoužívá pomocné vynášecí kotvení
-   praskliny překladů, kdy z důvodu snížení ceny je použitý staticky nevhodný jiný nosník, který se dodatečně polepuje rohovými pásky
-   zbytečně intenzivní výkvěty na cihlách nebo páscích vzniklé nedostatečnou znalostí technologických postupů; neodborní montážníci neznají příčinu vzniku výkvětu a snaží se jej následně odstranit nevhodným způsobem, který může intenzitu výkvětu ještě zvýšit
-   problematické reklamace, kdy neodborní montážníci nemají dostatek znalostí o lícových cihlách a páscích nebo úskalích montáže; dodavatelé materiálu pak reklamace neuznávají
-    nemíchá se materiál z více palet nebo dodávek, na stěnách vznikají barevně odlišné obrazce
-    vzniká velké množství odpadu z odřezků cihel a pásků, maltových a spárovacích směsí
-    neodborná montáž stavbu neúměrně prodlužuje, vznikají vícenáklady na lešení nebo stavební mechanizaci. zdržují se následné stavební práce
-    vznikají křivé stěny, křivé spáry, různé tloušťky spáry, zdivo je po spárování umazané a po zaschnutí vzniká
na povrchu cementový povlak (závoj)
-   neodborní montážníci neznají správné doplňky a příslušenství - impregnace, čističe vápenných a cementových výkvětů, možnost použití krycích prvků, impregnace před graffiti a pod
-    vznikají problémy při usazování výplní stavebních otvorů vzniklé neznalostí pracovních postupů
-    ve snaze zlevnit náklady na montáž se využívají nevhodné maltové směsi
-  nedodržování platné legislativy, špatná finanční situace dodavatelských firem, platby „na ruku“ nebo týdně, neposkytnutí písemných záruk, neexistence platných smluv a pod


Zdění lícových cihel

Sem patří všechny práce spojené s vyzděním ražených i tažených lícových cihel různých formátů, barev i povrchů. Vlastní zdění probíhá na předem připravené základy spojené se základy obvodových zdí stavby. V některých případech při rekonstrukcích starších staveb nebo při pozdějším rozhodnutí investora lze lícové zdivo založit na nosných nerezových profilech, které se připevní k základům stavby.  Montážní práce zahrnují rozměření stavby a založení obezdívky, montáž tepelné izolace (minerální vata, polystyren), montáž kotev a pomocného kotvení, usazení překladů stavebních otvorů, zdění a společné spárování lícových cihel, uložení cihelných parapetů a dalších doplňků, případná montáž a demontáž lešení a závěrečné mechanické očištění fasády.

V případě požadavku zákazníka provádíme na stavbě také jednodušší stavební práce – vyrovnávací jádrové omítky, návrhy a stavby oplocení, pokládka cihelných dlažeb a pod.Obklad cihelnými obkladovými pásky

Jde o práce technologicky jednodušší než montáž lícových cihel, kladou však mnohem vyšší nároky na řemeslnou zručnost a zpracování. Zahrnují rozměření stavby, lepení a následné spárování obkladových pásků a rohů (pravoúhlých
i úhlových), případná montáž a demontáž lešení a mechanické očištění stavby. Po dohodě připravíme vyrovnávací jádrovou omítku pod obklad. Obkládáme ze všech typů obkladových pásků, včetně jejich lepení na připravené zateplovací systémy. V případě požadavku zákazníka montujeme i certifikované zateplovací systémy. Montáže cihelných pásků provádíme také v interiérech.
Zpracování nabídky a návrh smlouvy o dílo

Na základě vašeho oslovení vám vypracujeme platnou aktuální písemnou cenovou nabídku. V této nabídce jsou zapracovány všechny položky ke zhotovení díla tak, aby jste dodatečně nebyli překvapeni dodatečnými náklady.
A zároveň je zahrnuto vše potřebné ke zhotovení díla „na klíč“.
Nabídka na montáž obsahuje položkově jednotlivé práce při zdění nebo lepení a spárování, montáž špalet, překladů, kotvení, izolace, čistící a impregnační práce, montáž klenby, pomocné práce, montáž lešení atd.
K ceně na montáž můžeme předložit take nabídku na vámi vybrané materiály – lícové cihly, pásky nebo dlažby a jejich příslušenství. Nabídky zpracujeme podle dodaných stavebních výkresů, ať už písemné nebo elektronické podobě. Doba předložení nabídky obvykle nepřesahuje jeden týden. S nabídkou vás pak osobně seznámíme a vysvětlíme jednotlivé položky a další okolnosti předkládané nabídky. Již zde máte možnost se přesvědčit o znalostech našich zaměstnanců. Po schválení této nabídky již následují jednotlivé kroky tak, aby jste mohli čerpat některé ze služeb, které zákazníkům poskytujeme ZDARMA.

Následuje předložení návrhu aktuální Smlouvy o dílo, kterou připravuje právní zástupce společnosti dle jednotlivých projektů a která řeší všechny organizační, obchodní, platební, záruční a jiné záležitosti stavby. Cena daná ve smlouvě
je pevná a během trvání smlouvy neměnná. Změna může nastat jen v případě, že zákazník v průběhu trvání smlouvy navýší objem prací nebo množství dodávaného materiálu.

Při montážích lícových cihel, obkladových pásků i cihelných dlažeb chceme našim zákazníkům nabízet ucelenou řadu navazujících služeb tak, aby dodávky Brick byly zcela na „klíč", a náš zákazník nemusel žádnou ze služeb poptávat jinde. Mimo služby architekta už při přípravě projektu nabízíme zhotovení odpovídajících, úplných a pravdivých kalkulací a rozpočtů na montáž i materiál . Po případné objednávce vyřídíme veškeré obchodní záležitosti elektronicky bez osobní návštěvy zákazníka, zajistíme dopravu na stavbu, zajistíme montáž cihel nebo pásků a samozřejmě následný servis. Vše pod hlavičkou společnosti Brick.  Nikdy se nesnížíme k praktikám konkurence, abychom ve snaze o nízkou cenu nabízeli bez upozornění nižší jakostní třídu zboží nebo nekvalitní montáž. Osobní přístup k zákazníkům, servis, služby a široký výběr montovaných materiálů nenabízí v České a Slovenské republice žádná jiná konkurenční společnost a my jsme hrdí na to, že tuto službu můžeme nabídnout i vám.


DPH

Společnost BRICK se zaměřuje od počátku na individuální výstavbu rodinných domů a práce pro konečného zákazníka.  Jsme plátci DPH, finančním úřadem zařazeni mezi bezpečné společnosti. Při stavbách rodinných domů
s obytnou plochou do 350 m2 účtujeme sníženou sazbu DPH přímo zákazníkům – investorům. Není tedy nutné montáž pásků nebo cihel objednávat přes jinou stavební firmu nebo generálního dodavatele stavby. Po sjednocení očanského
a obchodního zákoníku (NOZ) je pro investory take jednodušší, rychlejší, bezpečnější a levnější se na BRICK obracet přímo a sjednat si Smlouvu o dílo se všemi zárukami samostatně.


Termíny

-    zhotovení nabídek:  cca 1 týden od dodání podkladů
-    příprava Smlouvy o dílo:  cca 1 týden + schvalovací proces
-   objednání materiálu obecně: cca 4-5 týdny před zahájením v případě cihelných pásků, cca 3-4 týdny před zahájením montáže v případě lícových cihel. Berte prosím v úvahu zpracování vaší objednávky, platební termíny záloh, technologickou přípravu pásků, termíny doprav a podobně. Tyto termíny se liší u jednotlivých dodavatelů.
-   Termín zahajení montáže: vzhledem k časové náročnosti prací a sezonní závislosti na počasí je naše společnost připravena zabezpečit v nejvyšší kvalitě obložení do 16 000 m2/rok, to je asi 80 průměrných rodinných domů. Vzhledem k tomu že se na český trh dodává ročně přes 400 000 m2 lícového zdiva, jsme si vědomi toho, že kapacita naší stavební činnosti je nedostatečná a v průběhu stavební sezóny dochází k velkému časovému tlaku na splnění všech našich závazků. Z tohoto důvodu vás prosíme, jako naše potencionální zákazníky, abyste využili možnosti poptávek a objednávek prací v časovém předstihu.
-    termín dokončení montáže: záleží na velikosti a složitosti stavby. Průměrnou fasádu 200 m2 dokážeme zhotovit do 4 týdnů v závislosti na počasí.


Šedé dovozy a nekalé praktiky

V posledních letech vlivem odbytové krize ve stavebnictví vzniklo, nebo se přeorientovalo z jiné činosti mnoho malých stavebních a obchodních firem, které vytvářejí “zdravou” konkurenci specializovaným společnostem, které jsou na trhu mnoho roků a jako specialisté nabízejí svým zákazníkům kvalitní služby, svoje znalosti a zkušenosti. A jako podnikatelé to tito specialisté dělají za úplatu. Celé roky pro své zákazníky připravovují stavební výstavy, inzerce, katalogy a prospekty, prodejní akce. Školí architekty se kterými vytvářejí nové zakázky pro nové zákazníky. A pro tuto práci mají také svoje zaměstnance, svoje kanceláře, dlouhodobě internetové stránky a možná vzorkovny. Připravují pro vás vzorky. A mají také svoje náklady na tuto podpůrnou činnost. Nové, dravé společnosti, vytvářející “zdravě konkurenční” prostředí z výše uvedeného nedělají nic, nebo jen to nejnutnější k přežití. To základní použijí prostě od někoho jiného. Kradou nápady, vzhled www stránek, fotografie realizací i obsahy katalogů. Kradou se zkušenosti 
a technologické postupy. Kradou se zákazníci. A kradou se i dodávané materiály. Mnoho specialistů na lícové zdivo mají své věrné zahraniční dodavatele, jejichž zboží roky systematicky propagují. Noví konkurenti tyto cihelné materiály nemají kde vzít, protože kvalitní výrobci již své partnery v ČR mají a jejich trh chrání. Proto si tito “nováčci” zboží obstarávají jinak. Materiály se dováží od dalších obchodníků ze zahraničí, většinou z Polska. Takto dodávané materiály se třeba přeprodají i 4x, než dojdou na stavbu zákazníka. Pokud se zjistí, že zboží v ČR neprodal autorizovaný prodejce, výrobci poskytují jen velmi omezené záruky a v mnohých případech se již také připravují obchodní soudy za nepovolené použití chráněné obchodní značky. Doporučujeme tedy zákazníkům, aby materiály objednávali pouze
u specializovaných obchodníků, kteří mají na vybraný materiál LICENCI nebo jiný PRODEJNÍ CERTIFIKÁT přímo
od výrobce.  Společnosti provádějící “šedé” dovozy díky své strategii a dumpingovým cenám nemohou poskytovat pravdivé dlouhodobé závazky, záruky na montáže ani na materiály.

Mimo “šedých” dovozů se můžete setkat také s jinými nekalými praktikami, kterými se podloudní obchodníci
a vykukové snaží získat zákazníky. A jak to “vykukové” zkouší?:

-    v nabídce vykuka je kalkulováno menší množství zboží, než bude skutečně potřeba. Nabídka je cenově nižší než “značková”. Když vyjde pravda najevo, zákazník již musí služby nebo zboží doobjednat
-    v nabídkách vykuka nejsou uváděny všechny montážní úkony, nebo všechny potřebné materiály
-   v nabídkách vykuka jsou materiály ze starých skladových zásob, výprodejů nebo snížené kvalitativní třídy, ovšem vydávané za jakost nejvyšší
-    vykukové z řad všeobecných stavebnin vám zaručeně nabídnou nižší ceny na požadovaný materiál či služby, a po vašem odchodu teprve začnou schánět informace o tom, co jste vůbec poptávali
-    vykukové se snaží získat od zákazníků “značkové” nabídky, aby cenu ponížili bez ohledu na zakázku a její skutečné potřeby. Cena se pak dožene např. víceprací
-    na dodávky prací nejsou uzavírané Smlouvy o dílo, zákazník se stává vykukovou obětí
-   vykukové se chlubí realizacemi, které sami nedodávali, což zákazník nemá šanci zjistit. Pokud oslovíte majitele referovaného objektu, mnohdy se podívíte, jak protichůdné informace dostatnete
-    vykukové vám pokradmu nabídnou montáž “bez papírů”. A tím také bez záruk a bez možnosti dovolání v případě problémů
-    vykukové používají nabídky, texty, www, fotky a materiály jiných dodavatelů, vydávají je za svoji historii
-    vykukové vždy na každého něco ví a rádi vám to prozradí
-    vykukové “podrazí” cenu a tvrdí, že si nechávají malý obchodní zisk oproti “těm druhým”
-    vykukové nabízí stejné služby, stejné odborníky a stejné materiály jako “ti druzí”, jenom levnější. Proč tedy stojí auta stejné značky stejně, televize stejné značky stejně ….jen vykukové jsou levnější?

Každý člověk a každý zákazník má možnost se svobodně rozhodnout. na každého platí něco jiného a každý má svoje představy a preference. Každý má pro své rozhodnutí nějaký důvod. Důležité je i kouzlo prvního kontaktu. Konkurence je pro zákazníka jistě dobrá, ale buďte opatrní. Každá práce a každý materiál má svoji hodnotu. Nic na světě není zadarmo a levné věci ve skutečnosti nejsou levné…. 

 

eet